foto1
Dolina Maňa
foto1
Folklórna skupina Dolina
foto1
Fsk-Dolina
foto1
Fsk-Dolina z Mane
foto1
Folklórna skupina Dolina
Mgr. Mária Bednárová je umelecká vedúca, ktorá lásku k spevu a tancu rozdáva hlavne mladej generácii po celý svoj plodný život. Vo svojej práci zachováva zvyky a tradície Požitavského regiónu, hlavne z okolia obce Maňa.čítaj viac...

Fsk - Dolina

Folklórna skupina Dolina Maňa

Praktické informácie o poskytnutí % z dane pre občianske združenie Dolina Maňa a ako pri tom postupovať.

Ak ste zamestnanec:

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2017 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2%. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2018 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane občianskemu združeniu Dolina Maňa spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Novinka od roku 2017, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť občianskemu združeniu, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... nie však poukázaná suma).

3. Potrebné údaje:

           • IČO: 42426723

           • Právna forma: občianske združenie

           • Obchodné meno (názov): Dolina Maňa

           • Sídlo: Nám. M.R.Štefánika 1 , 941 45 Maňa

3. Najneskôr do 30.4.2017 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že môžete darovať 3%, tak aj Potvrdenie organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v roku 2017 minimálne 40 hodín.

 

Vyhlásenie z príjmov fyzickej osoby [PDF]

Potvrdenie o zaplatení dane z prijmov [PDF]


 

Ak ste fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si sama podáva daňové priznanie:

1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech občianskeho združenia Dolina Maňa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).

3. Potrebné údaje:

           • IČO: 42426723

           • Právna forma: občianske združenie

           • Obchodné meno (názov): Dolina Maňa

           • Sídlo: Nám. M.R.Štefánika 1 , 941 45 Maňa

4. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť občianskemu združeniu, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... nie však poukázaná suma).

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2018 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech občianskeho združenia Dolina Maňa.

 

Daňové priznanie pre fyzické osoby typ A [PDF]

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A [PDF]

Daňové priznanie pre fyzické osoby typ B [PDF]

Potvrdenie o podní daňového priznania k dani z príjmov fyzicej osoby typ B [PDF]


Ak ste právnická osoba - 1,5% (2%) v roku 2016:

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba v roku 2017 do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účet (aj inej organizácii ako občianskemu združeniu Dolina Maňa), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2017 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať občianskemu združeniu Dolina Maňa 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky.

3. Potrebné údaje:

            • IČO: 42426723

            • Právna forma: občianske združenie

            • Obchodné meno (názov): Dolina Maňa

            • Sídlo: Nám. M.R.Štefánika 1 , 941 45 Maňa

4. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť občianskemu združeniu, že ste jej Vy zaslali 1% (2%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

5. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.

Daňové priznanie pre právnické osoby [PDF]

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnické osoby [PDF]

 

0
0
0
s2smodern