foto1
Dolina Maňa
foto1
Folklórna skupina Dolina
foto1
Fsk-Dolina
foto1
Fsk-Dolina z Mane
foto1
Folklórna skupina Dolina
Mgr. Mária Bednárová je umelecká vedúca, ktorá lásku k spevu a tancu rozdáva hlavne mladej generácii po celý svoj plodný život. Vo svojej práci zachováva zvyky a tradície Požitavského regiónu, hlavne z okolia obce Maňa.čítaj viac...

Fsk - Dolina

Folklórna skupina Dolina Maňa

·         Pamätný list FSk Dolina Maňa za aktívnu spoluprácu, reprezentáciu Matice slovenskej, rozvoj slovenskej kultúry a národného povedomia na južnom Slovensku. (1997)

·         Zlatá medaila sv. Cyrila a Metóda vedúcej FSk Dolina -  Mgr. Márii Bednárovej (2000)

·         Ďakovný list za aktívnu pomoc a osobnú účasť na príprave a uvedení slávnostných programov pre  FSk Dolina Maňa pri oslavách 140. výročia Matice slovenskej. (2003)

·         Cena Matice slovenskej  Folklórnej skupine Dolina pri MO MS v Mani za udržiavanie a vzácne tvorivé rozvíjanie tradičnej ľudovej kultúry pri 20. výročí vzniku. (2006)