Nitriansky samostatný kraj nám podporil projekt: Kroje pre Folklórnu skupinu Dolina vo výške 1200 €. Z dotácie NSK sme zakúpili materiál – kašmír – potrebný na ženské kroje – pruclíky a sukne. Ďakujeme.

Latka

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja“

erb NSK