Projekt „Propagácia folklóru v obci Maňa“ je realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Z uvedeného projektu Občianske združenie Dolina Maňa zrealizovala dotlač CD „Hojné požehnanie Vám“, nové propagačné predmety a materiály. Ďakujeme.

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja“

erb NSK